Energie besparen….. scheelt je ook nog eens geld!

Financiering / Subsidies

Ruim 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen
Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen.

De subsidie is ongeveer 20 procent van de isolatiekosten, bij een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Subsidie aanvragen is vanaf 15 september 2016 mogelijk via internet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

Het is ook mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. De nieuwe subsidie en zo’n lening zijn te combineren. Ook een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mogelijk.

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie.
Meer informatie over de regeling staat op rvo.nl.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+. Lees meer informatie.

Met de duurzaamheidslening kunt u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen treffen zoals het isoleren van daken, muren, vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen. U hoeft daarvoor geen spaargeld aan te spreken. De gunstige voorwaarden hebben onder meer betrekking op de lage rente van de lening. Lees meer informatie over deze lening en het indienen van de aanvraag.

Particuliere woningeigenaren kunnen sinds 15 maart 2015 een lening krijgen voor het treffen van maatregelen om hun woning levensloopbestendig en energiezuinig te maken. Voorbeelden zijn trapliften binnenshuis naar de eerste verdieping, vergroten van de deurbreedte of een mantelzorgwoning op het perceel bouwen, het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de begane grond of het realiseren van een inloopdouche. Tot maximaal 25.000 euro kan een lening tegen een laag rentetarief worden verstrekt. Zie limburg.nl/transitiefonds voor meer informatie.

Ook is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Het rentepercentage ligt hoger dan bij bovenstaande provinciale regeling. Meer informatie op de website van het fonds.

U kunt in sommige gevallen nog gebruikmaken van het verlaagde btw-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Dit geldt voor de werkzaamheden: schilderen, stukadoren, isoleren, behangen en schoonmaken.
Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Voor de verwijdering van asbest kan gebruik worden gemaakt van de landelijke regeling. Deze subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter en bedraagt 4,50 euro per vierkante meter met een maximum van 25.000 euro per adres. Een subsidieaanvraag hiervoor kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Met leningen, garanties en participaties wil de Provincie investeringen stimuleren op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Het LEF is bedoeld voor projecten binnen de provincie Limburg die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie door energiebesparing of duurzame energieopwekking. Naast kleine en middelgrote bedrijven kunnen ook grote bedrijven financiering aanvragen bij het LEF. Meer informatie over deze regeling en het indienen van de aanvraag vindt u op de website van de provincie Limburg.