Milicon

Milicon is een onafhankelijk adviesbureau die bedrijven en particulieren ondersteunt in het ontwikkelen en realiseren van oplossingen voor hun duurzaamheidsvraagstukken.

We zijn:
• een betrouwbare en onafhankelijke partner
• goed op de hoogte van overheidsbeleid, -regels en subsidie- en belastingvoordelen

Sinds 2008 is Milicon ook actief met het energielabel en het geven maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen en woningen.

Onze diensten:
Energieprestatieadvies (energielabels) voor woningen.
Binnenklimaatadvies voor woningen (vochtproblematiek, koude/trek, ongezonde lucht)
Bouwtechnische keuringen

Maatwerkadvies Nul-op-de-meter woning
Met het maatwerkadvies krijgt u inzicht hoe uw woning het beste tot 0-op-de-meter gerenoveerd kan worden en tevens wordt  voor u de subsidiemogelijkheden en financieringsmogelijkheden vastgesteld. Het 0-op-de-meter doel is een einddoel, echter met dit advies kunt u een tussenstap kiezen en wellicht later de vervolgstappen nemen. Met het 0-op-de-meter advies bent u gerust over de juiste keuzes in maatregelen en financiering van uw plan.

Nul-op-de-meter woning wil zeggen dat uw netto jaarlijkse energieverbruik 0 is. Alles wat u nodig hebt aan verwarming, stroomgebruik voor apparatuur wekt u zelf op door duurzame energie op te wekken. Het streven hierbij is dat u gelijktijdig uw comfort (hitte, koude etc.) van uw woning verbeterd en dat het economisch ook een verantwoorde keuze is.

De aanpak bestaat hieruit dat een woningopname plaatsvindt waarbij uw wensen centraal staan en de bouwkundige en installatietechnische situatie goed in kaart worden gebracht. Vervolgens worden er enkele concepten (van maatregelen) ontwikkeld voor uw woning in samenwerking met een architect. Deze concepten worden doorgerekend naar winst met energiebesparing, gebruik subsidies, comfortverbetering en raming voor investeringskosten.

Deze concepten worden met u besproken en er wordt een keuze gemaakt voor het meest passende concept en wordt er vervolgens een planning opgesteld voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen (met eventuele tussenstappen). Vervolgens wordt u ondersteund om voor uw werkzaamheden de beste uitvoerende bedrijven te selecteren. Bij het opvolgen van het advies is het mogelijk dat de advieskosten als korting worden gegeven door de betrokken uitvoerende bedrijven, aangesloten bij VEz.

De kosten verbonden aan een maatwerkadvies Nul-op-de-meter is: € 350 (incl. BTW).

Energieplan voor woningen

logomiliconMilicon milieu en energie
Postbus 330
5750 AH Deurne

Bezoekadres:
Florijn 4
5751 PC Deurne
Telefoon 0493 399229
info@milicon.nl
www.milicon.nl